Stain Color Options #3

Bennett on Poplar              Bennett on Ash
 
Black on Poplar                                 Black on Ash
Black on Poplar
 
Chestnut on Poplar                              Chestnut on Ash
 
Dark Walnut on Poplar                         Dark Walnut on Ash
 
Grey on Poplar                                 Grey on Ash
 
Mahogany on Poplar                       Mahogany on Ash
 
 
                    White on Poplar                            White on Ash